23. 10. 2019  18:41 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOŠÁK, O. -- KUBLIHA, M. -- LUKIČ - PETROVIČ, S. Investigations of special glasses using dielectric modulus. In Elements and events on development of astronomy and physics in the region of today´s Vojvodina. Book of abstracts. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet Departament za fiziku, 2019, s. 23. ISBN 978-86-7031-437-5.

Originálny názov: Investigations of special glasses using dielectric modulus
Slovenský názov:
Autor: Mgr. Ondrej Bošák, PhD. (34%)
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (33%)
Svetlana Lukič - Petrovič (33%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Elements and events on development of astronomy and physics in the region of today´s Vojvodina. Book of abstracts
Podnázov:
Od strany: 23
Do strany: 23
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Ondrej Bošák, PhD.
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Elements and events on development of astronomy and physics in the region of today´s Vojvodina. Book of abstracts. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet Departament za fiziku, 2019. ISBN 978-86-7031-437-5.

Originálny názov: Elements and events on development of astronomy and physics in the region of today´s Vojvodina. Book of abstracts
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-86-7031-437-5
Vydavateľ: Prirodno-matematički fakultet Departament za fiziku
Miesto vydania: Novi Sad
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)