19. 10. 2019  14:19 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PALCUT, M. Vplyv chemického zloženia a vybraných keramických povlakov na vysokoteplotnú koróznu odolnosť ocelí. Habilitačná práca. 2019. 63 s.

Originálny názov: Vplyv chemického zloženia a vybraných keramických povlakov na vysokoteplotnú koróznu odolnosť ocelí
Anglický názov: The effect of chemical composition and selected ceramic coatings on high temperature corrosion resistance of steels
Český názov:
Autor: doc. Mgr. Marián Palcut, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Habilitačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 63
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: coating, oxidation, steel, povlak, oceľ, oxidácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)