20. 10. 2019  23:17 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GRGAČ, P. -- MESÁROŠOVÁ, J. -- BEHÚLOVÁ, M. -- MARTINKOVIČ, M. Experimental determination of the nuclei number in the deeply undercooled and rapidly solidified powder particles of high-alloyed steel. Journal of Alloys and Compounds, 798. s. 204--209.

Originálny názov: Experimental determination of the nuclei number in the deeply undercooled and rapidly solidified powder particles of high-alloyed steel
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Peter Grgač, CSc. (25%)
Ing. Jana Mesárošová, PhD. (25%)
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. (25%)
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. (25%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Katedra tvárnenia kovov a plastov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Alloys and Compounds
Číslo zväzku (ročník): 798
Od strany: 204
Do strany: 209
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: tool steels, rapid solidification, gas atomization, hypercooling
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Posledná zmena: 01.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Alloys and Compounds. 2019.

Originálny názov: Journal of Alloys and Compounds
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 01.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)