22. 10. 2019  11:48 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JURČI, P. Effect of different surface conditions on toughness of Vanadis 6 cold work die steel - a review. Materials [elektronický zdroj], 12. s. 1--21.

Originálny názov: Effect of different surface conditions on toughness of Vanadis 6 cold work die steel - a review
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Peter Jurči, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Materials [elektronický zdroj]
Číslo zväzku (ročník): 12
Od strany: 1
Do strany: 21
Počet strán: 21
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Vanadis 6, surface finishes, fractography
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Peter Jurči, PhD.
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Materials [elektronický zdroj]. 2019.

Originálny názov: Materials [elektronický zdroj]
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 20.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)