17. 10. 2019  17:27 Hedviga
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VELICKÝ, D. -- HAZLINGER, M. Optimalizácia parametrov tepelného spracovania membránových pružín. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Optimalizácia parametrov tepelného spracovania membránových pružín
Anglický názov: Quenching of membrane springs with pressing machine - influence of quenching parameters on hardened part
Český názov:
Autor: Ing. Dominik Velický
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: membránová pružina, diaphragm spring, kalenie, quenching, characteristic of strength, tvrdosť, silová charakteristika, rozmerové tolerancie, dimensional tolerances, hardness
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Dominik Velický
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)