19. 10. 2019  3:44 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TOMŠOVÁ, R. -- PALCUT, M. Mikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť binárnych zliatin Al-Co v zásaditom prostredí. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Mikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť binárnych zliatin Al-Co v zásaditom prostredí
Anglický názov: Microstructure, phase constitution and corrosion resistance of binary Al-Co alloys in alkaline solution
Český názov:
Autor: Ing. Romana Tomšová
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: korózia, Co, Al, mikroštruktúra, chemical constitution, corrosion, cobalt, microstructure, aluminium, chemické zloženie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Romana Tomšová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)