18. 10. 2019  8:23 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

STANOVIČOVÁ, S. -- PEKARČÍKOVÁ, M. Thermal stabilization of superconducting tapes for fault current limiters. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Thermal stabilization of superconducting tapes for fault current limiters
Český názov:
Autor: Ing. Silvia Stanovičová
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: thermal stabilization, fault current limiter, vysokoteplotné páskové supravodiče, supravodivosť, tepelná stabilizácia, obmedzovač skratových prúdov, superconductivity, coated conductors
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Silvia Stanovičová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)