18. 11. 2019  4:34 Eugen
Akademický informační systém

Ústav materiálov (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VYSKOČOVÁ, P. -- PEKARČÍKOVÁ, M. Analysis of soldered joints of superconducting tapes. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Analysis of soldered joints of superconducting tapes
Český název:
Autor: Ing. Petra Vyskočová
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková
Pracoviště: Ústav materiálov
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: spájkovanie, tepelné cyklovanie, supravodivosť, thermal cycling, vysokoteplotné supravodivé pásky, soldering, superconductivity, coated conductors
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Petra Vyskočová
Poslední změna: 08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)