25. 10. 2020  9:56 Aurel
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VYSKOČOVÁ, P. -- PEKARČÍKOVÁ, M. Analysis of soldered joints of superconducting tapes. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Analysis of soldered joints of superconducting tapes
Český názov:
Autor: Ing. Petra Vyskočová
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková
Pracovisko:
Ústav materiálov
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: spájkovanie, tepelné cyklovanie, supravodivosť, thermal cycling, vysokoteplotné supravodivé pásky, soldering, superconductivity, coated conductors
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Petra Vyskočová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)