14. 10. 2019  9:47 Boris
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JOŠČÁK, J. -- ČERNIČKOVÁ, I. Štúdium polymérnych kompozitov so spevňujúcou zložkou vo forme sklených vlákien. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Štúdium polymérnych kompozitov so spevňujúcou zložkou vo forme sklených vlákien
Anglický názov: Study of polymer-matrix composites reinforced with glass fibers
Český názov:
Autor: Ing. Jakub Joščák
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: glass fiber, polypropylén, composite, polypropylene, kompozit, sklené vlákno
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Jakub Joščák
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)