19. 10. 2019  19:00 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GARAI, V. -- PAŠÁK, M. Vplyv plnív na mechanické vlastnosti plastových kompozitov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Vplyv plnív na mechanické vlastnosti plastových kompozitov
Anglický názov: Influence of fillers on mechanical properties of polymer composites
Český názov:
Autor: Ing. Viktor Garai
Ing. Matej Pašák, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kompozitné materiály s polymérnou matricou, composites materials, fillers, skúšanie vlastností, composites materials with polymer matrix, mechanical and physical properties, plnivá, testing of properties, kompozitné materiály, mechanické a fyzikálne vlastnosti
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Viktor Garai
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)