18. 10. 2019  14:13 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠPAČEK, L. -- GOGOLA, P. Influence of hot-dip galvanising defects on surface quality of drawn wires. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Influence of hot-dip galvanising defects on surface quality of drawn wires
Český názov:
Autor: Ing. Lukáš Špaček
Ing. Peter Gogola, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: primárne chladenie, ZnAlMg povlak, primary cooling, black spots, drawing, oxides, čierne miesta, oxidy, ťahanie, ZnAlMg coating
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Lukáš Špaček
Posledná zmena: 31.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)