15. 10. 2019  8:22 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAULOVIČ, F. -- GOGOLA, P. \\Skúmanie žiarových povlakov na báze Zn po deformácii za studena. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: \\Skúmanie žiarových povlakov na báze Zn po deformácii za studena
Anglický názov: Analysis of hot-dip coatings on steel substrate after cold deformation
Český názov:
Autor: Ing. Filip Paulovič
Ing. Peter Gogola, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: antikorózna ochrana, zinc, zinok, anti-corrosion protection, wire, ohyb, galvanizing, drôt, žiarové zinkovanie, bending
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Filip Paulovič
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)