14. 10. 2019  7:35 Boris
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GAVENDA, A. -- SAHUL, M. Vplyv parametrov depozície na vybrané vlastnosti vysokotvrdých povlakov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Vplyv parametrov depozície na vybrané vlastnosti vysokotvrdých povlakov
Anglický názov: The influence of deposition parameters on selected properties of high hard coatings
Český názov:
Autor: Ing. Adam Gavenda
Ing. Martin Sahul, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: PVD, povlakovanie, coating deposition, Ti-Si-La-N, coating properties, vlastnosti povlakov, adhesion, adhézia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Adam Gavenda
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)