17. 10. 2019  3:10 Hedviga
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

IMRIŠKOVÁ, M. -- DEANKO, M. Analýza vplyvu prúdenia plynu v priebežnej peci na magnetické vlastnosti jadier z materiálu Vitroperm. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Analýza vplyvu prúdenia plynu v priebežnej peci na magnetické vlastnosti jadier z materiálu Vitroperm
Anglický názov: Analysis of the influence of gas flow in the continuous furnace on the magnetic properties of Vitroperm cores
Český názov:
Autor: Ing. Michaela Imrišková
Ing. Marian Deanko, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: nanokryštalizácia, magnetizmus, nanocrystallization, permeabilita, permeability, magnetism
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Michaela Imrišková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)