18. 10. 2019  13:16 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GUBRICKÝ, M. -- BOŠÁK, O. Vlastnosti gumárenských zmesí s obsahom zeolitov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Vlastnosti gumárenských zmesí s obsahom zeolitov
Anglický názov: The properties of rubber blends with addition of zeolites
Český názov:
Autor: Ing. Miloš Gubrický
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: reologické vlastnosti, zeolite, silanization, silanizácia, zeolit, vulkanizácia, elektrické vlastnosti, cure, kaučuková zmes, electrical properties, rheological properties, rubber blends
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Miloš Gubrický
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)