20. 10. 2019  4:55 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KYJAK, D. -- DOMÁNKOVÁ, M. Štúdium zmien mikroštruktúry dvojfázových koróziivzdorných ocelí vplyvom procesu zvárania. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Štúdium zmien mikroštruktúry dvojfázových koróziivzdorných ocelí vplyvom procesu zvárania
Anglický názov: The study of microstructure changes of dualphase stainless steel during welding process
Český názov:
Autor: Ing. Dominik Kyjak
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: meranie tvrdosti, dvojfázová koróziivzdorná oceľ, svetelná mikroskopia, dualphase stainless steel, laserové zváranie, transmission electron microscopy, transmisná elektrónová mikroskopia, hardness measurement, laser welding, light microscopy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Dominik Kyjak
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)