17. 10. 2019  12:55 Hedviga
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAVÚČEK, I. -- DOMÁNKOVÁ, M. Analýza guľových čapov poškodených pri nitovaní. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Analýza guľových čapov poškodených pri nitovaní
Anglický názov: The analysis of the damaged ball pin during riveting
Český názov:
Autor: Ing. Imrich Pavúček
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: ball pin, guľový čap, scanning electron microscopy, rastrovacia elektrónová mikroskopia, transmission electron microscopy, transmisná elektrónová mikroskopia, koróziivzdorná oceľ, corrosion-resistant steel
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Imrich Pavúček
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)