20. 10. 2019  5:10 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠULHÁNEK, P. -- DRIENOVSKÝ, M. High temperature oxidation of aluminium based alloys. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: High temperature oxidation of aluminium based alloys
Český názov:
Autor: Ing. Patrik Šulhánek
Ing. Marián Drienovský, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: vysokoteplotná oxidácia, thermogravimetric analysis, high temperature oxidation, termogravimetrická analýza, hliníkové zliatiny, aluminium alloys
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Šulhánek
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)