16. 10. 2019  16:48 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SUCHÁNEK, H. -- GOGOLA, P. Influence of Fe-Zn alloy layer on drawing ability of high carbon steel wire. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Influence of Fe-Zn alloy layer on drawing ability of high carbon steel wire
Český názov:
Autor: Ing. Henrich Suchánek
Ing. Peter Gogola, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: galvanising, drôty z vysokouhlíkovej ocele, alloy layer thickness, galvanické zinkovanie, high-carbon steel wires, hrúbka zliatinovej vrstvy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Henrich Suchánek
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)