16. 10. 2019  1:27 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DROBNÝ, A. -- ČAPLOVIČ, Ľ. Sledovanie vplyvu kinetickej energie projektilu na deformáciu a porušenie materiálu. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Sledovanie vplyvu kinetickej energie projektilu na deformáciu a porušenie materiálu
Anglický názov: Study of the projectile kinetic energy on the material deformation and failure mechanism
Český názov:
Autor: Bc. Adrián Drobný
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: projektil, kinetická energia, kinetic energy, projectile, materiál, deformácia, deformation, material
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Adrián Drobný
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)