20. 10. 2019  5:57 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ORIHEL, P. -- GRGAČ, P. Mikroskopická analýza poškodenej rúrky z parného kotla. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Mikroskopická analýza poškodenej rúrky z parného kotla
Anglický názov: Microscopic analysis of a defected steam boiler pipe
Český názov:
Autor: Bc. Peter Orihel
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: pipe, poškodenie, analýza, steel, rúrka, oceľ, analysis, defect
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Peter Orihel
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)