15. 10. 2019  5:45 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HOLLÝ, M. -- GRGAČ, P. Vplyv technologických parametrov austenitizácie na mikroštruktúru a tvrdosť zakalenej ocele 100Cr6. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Vplyv technologických parametrov austenitizácie na mikroštruktúru a tvrdosť zakalenej ocele 100Cr6
Anglický názov: Influence of the austenitization parameters on the microstructure and hardness of the 100Cr6 steel
Český názov:
Autor: Bc. Martin Hollý
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: austenitizácia, bearing steel, kalenie, heat treatment, quenching, tepelné spracovanie, ložisková oceľ, austenitization, 100Cr6
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Hollý
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)