19. 10. 2019  12:09 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SLAVKOV, M. -- GABALCOVÁ, Z. Korózne praskanie zliatin na báze zinku. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Korózne praskanie zliatin na báze zinku
Anglický názov: Stress-corrosion cracking of Zn based alloys
Český názov:
Autor: Bc. Michal Slavkov
Ing. Zuzana Gabalcová, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: korózia, zinc, zinok, mechanical properties, korózia pod napätím, odlievanie, corrosion, stress corrosion cracking, Zn - Al alloy, mechanické vlastnosti, casting, zliatina Zn - Al
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Michal Slavkov
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)