16. 10. 2019  21:43 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZIFČÁK, M. -- LOKAJ, J. Štúdium štruktúry zvarových spojov bimetalu Cu-Al pripraveného výbuchom pomocou SEM a rtg. mikroanalýzy. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Štúdium štruktúry zvarových spojov bimetalu Cu-Al pripraveného výbuchom pomocou SEM a rtg. mikroanalýzy
Anglický názov: The study of Cu-Al bimetal structure explosively welded by means of SEM and X-ray microanalysis
Český názov:
Autor: Bc. Miroslav Zifčák
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: EPMA, zváranie výbuchom, bimetal, explosion welding, rtg. mikroanalýza
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Miroslav Zifčák
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)