18. 10. 2019  15:44 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DOBIŠ, M. -- HAZLINGER, M. Analýza zvarových spojov plechov určených pre konštrukciu karosérií automobilov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Analýza zvarových spojov plechov určených pre konštrukciu karosérií automobilov
Anglický názov: Welded joints analysis of plates for construction body automobiles
Český názov:
Autor: Bc. Martin Dobiš
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: mikroštruktúra, mechanical tests, plechy karosérií automobilov, laserové zváranie, zvarový spoj, welded joints, laser welding, microstructure, sheets for car bodyworks, mechanické skúšky
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Dobiš
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)