20. 10. 2019  20:42 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ONDREJIČKA, A. -- HUDÁKOVÁ, M. Boridovanie a štúdium štruktúry boridovaných liatin. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Boridovanie a štúdium štruktúry boridovaných liatin
Anglický názov: Boronizing and study of structure of borided cast iron
Český názov:
Autor: Bc. Adam Ondrejička
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Boridovanie, Mikrotvrdosť, Mikroštruktúra, Boronizing, Liatiny, Microstructure, Graphite, Grafit, Cast iron, Microhardness
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Adam Ondrejička
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)