18. 10. 2019  11:18 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOTRUS, A. -- BABINCOVÁ, P. Vplyv drsnosti povrchu základných materiálov na priľnavosť PVD povlakov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Vplyv drsnosti povrchu základných materiálov na priľnavosť PVD povlakov
Anglický názov: Influence of surface roughness of the base materials on the adhesion of PVD coatings
Český názov:
Autor: Bc. Adam Kotrus
Ing. Paulína Babincová, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: coating, substrát, substrate, adhesion, adhézia, povlak
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Adam Kotrus
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)