22. 10. 2019  12:02 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BLAŽEK, M. -- PTAČINOVÁ, J. Kvantifikácia karbidických fáz v nástrojovej oceli spracovanej v kvapalnom héliu. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Kvantifikácia karbidických fáz v nástrojovej oceli spracovanej v kvapalnom héliu
Anglický názov: Quantification of carbide phases in tool steel sub-zero treated in liquid helium
Český názov:
Autor: Bc. Martin Blažek
Ing. Jana Ptačinová, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: karbidické fázy, chróm - vanádová ledeburitická oceľ, chromium - vanadium ledeburitic steel, carbide phases, kryogénne spracovanie, martensite, zvyškový austenit, martenzit, retained austenite, sub - zero treatment
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Blažek
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)