15. 10. 2019  18:51 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NÁDAŠSKÁ, K. -- ŠPITALSKÝ, Z. Polymérne kompozity pre 3D tlač. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Polymérne kompozity pre 3D tlač
Anglický názov: Polymer composites for 3D printing
Český názov:
Autor: Bc. Kristína Nádašská
Mgr. Zdenko Špitalský, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: polyethyléntereftalát glykol, polymer matrix, polymérna matrica, composite material, halloyzit, 3D tlač, halloyzite, polyethyleneterephthalate glycol, kompozitný materiál, 3D printing
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Kristína Nádašská
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)