15. 10. 2019  5:34 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VYSKOČOVÁ, K. -- PEKARČÍKOVÁ, M. Analýza degradácie supravodivých pások v dôsledku nanášania stabilizačných vrstiev. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Analýza degradácie supravodivých pások v dôsledku nanášania stabilizačných vrstiev
Anglický názov: Analysis of degradation of superconducting tapes due to coating of thermal stabilization layer
Český názov:
Autor: Bc. Kristína Vyskočová
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: supravodivosť, thermal stabilization, high-temperature superconductor, vysokoteplotný supravodič, fault current limiter, tepelná stabilizácia, obmedzovač skratových prúdov, superconductivity
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Kristína Vyskočová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)