15. 10. 2019  4:06 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LESAY, J. -- ĎURIŠKA, L. Príprava kompozitu s polymérnou matricou a spevňujúcou zložkou vo forme kovového prášku. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Príprava kompozitu s polymérnou matricou a spevňujúcou zložkou vo forme kovového prášku
Anglický názov: Preparation of composite with polymer matrix and metal powder reinforcement
Český názov:
Autor: Bc. Jozef Lesay
Ing. Libor Ďuriška, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: steel powder, preparation methodology, kompozitný materiál, vstrekovanie, composite material, metodika prípravy, injection, PA 66, oceľový prášok
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Jozef Lesay
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)