19. 10. 2019  19:26 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

UHLIAR, M. -- DERZSI, M. Modelling of chlorine enriched crystal lattice of silver. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Modelling of chlorine enriched crystal lattice of silver
Český názov:
Autor: Bc. Matej Uhliar
doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Oktaedrické intersticiálne priestory, Free internal energy, Tetrahedral interstitial voids, Crystal lattice, Vnútorná voľná energia, Kryštálová mriežka, Octahedral interstitial voids, Tetraedrické intersticiálne priestory
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Matej Uhliar
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)