14. 10. 2019  23:51 Boris
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FERENČÍK, F. -- NOGA, P. Štúdium Al-Co-Cu tenkých vrstiev deponovaných na hliníkových substrátoch. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Štúdium Al-Co-Cu tenkých vrstiev deponovaných na hliníkových substrátoch
Anglický názov: Study of Al-Co-Cu thin films deposited on aluminium substrates
Český názov:
Autor: Bc. Filip Ferenčík
Ing. Pavol Noga, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: metallographic preparation, magnetrónové naprašovanie, ultrasound, metalografická príprava, plasma, hliník, aluminium, plazma, ultrazvuk, magnetron sputtering, ion implantation, iónová implantácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Filip Ferenčík
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)