14. 10. 2019  10:44 Boris
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VYSKOČ, M. -- DOMÁNKOVÁ, M. -- SAHUL, M. -- VYSKOČOVÁ, M. Effect of shielding gas on the properties of CP titanium Grade 2 laser weld joints. Kovové materiály. Metallic materials, 57. s. 247--265.

Originálny názov: Effect of shielding gas on the properties of CP titanium Grade 2 laser weld joints
Slovenský názov:
Autor: Ing. Maroš Vyskoč, PhD., IWE (25%)
prof. Ing. Mária Dománková, PhD. (25%)
Ing. Martin Sahul, PhD. (25%)
Ing. Monika Vyskočová (25%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Kovové materiály. Metallic materials
Číslo zväzku (ročník): 57
Od strany: 247
Do strany: 265
Počet strán: 19
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: disk laser, laser welding, porosity, diskový laser
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Maroš Vyskoč, PhD., IWE
Posledná zmena: 29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Kovové materiály. Metallic materials. 2019.

Originálny názov: Kovové materiály. Metallic materials
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 20.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)