19. 10. 2019  22:57 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GERHÁTOVÁ, Ž. -- PERICHTA, P. Bádateľské aktivity v projektovom vyučovaní fyziky. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia. Nitra: UKF Nitra, 2019, s. 213--216. ISBN 978-80-558-1408-7.

Originálny názov: Bádateľské aktivity v projektovom vyučovaní fyziky
Anglický názov:
Autor: doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD. (50%)
RNDr. Peter Perichta, CSc. (50%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia
Podnázov:
Od strany: 213
Do strany: 216
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: experiment, fyzika, bádateľské aktivity, projekt
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD.
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia. Nitra: UKF Nitra, 2019. ISBN 978-80-558-1408-7.

Originálny názov: Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-558-1408-7
Vydavateľ: UKF Nitra
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)