18. 10. 2019  3:24 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČAUS, A. -- SAHUL, M. -- SOBOTA, R. Design of the Chromium-Rich High-Speed Steel: As Cast Microstructure. In DSL 2019. 2019: 2019, s. 54--55.

Originálny názov: Design of the Chromium-Rich High-Speed Steel: As Cast Microstructure
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. (34%)
Ing. Martin Sahul, PhD. (33%)
Ing. Róbert Sobota, PhD. (33%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Katedra tvárnenia kovov a plastov
Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: DSL 2019
Podnázov:
Od strany: 54
Do strany: 55
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

DSL 2019. 2019: 2019.

Originálny názov: DSL 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania: 2019
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)