12. 11. 2019  14:42 Svätopluk
Akademický informační systém

Ústav materiálov (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BOŠÁK, O. -- KOSTKA, P. -- LE COQ, D. -- MINÁRIK, S. -- KUBLIHA, M. Electrical and dielectric properties of glass system Sb2O3-PbCl2-AgCl. In The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9). Chisinau, Moldova: Technical University of Moldova, 2019, s. 46.

Originální název: Electrical and dielectric properties of glass system Sb2O3-PbCl2-AgCl
Slovenský název:
Autor: Mgr. Ondrej Bošák, PhD. (20%)
Petr Kostka (20%)
David Le Coq (20%)
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD. (20%)
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (20%)
Pracoviště: Ústav materiálov
Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9)
Podnázev:
Od strany: 46
Do strany: 46
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Ondrej Bošák, PhD.
Poslední změna: 13.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9). Chisinau, Moldova: Technical University of Moldova, 2019.

Originální název: The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9)
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: Technical University of Moldova
Místo vydání: Chisinau, Moldova
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 28.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)