15. 10. 2019  11:11 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOŠÁK, O. -- MAACHE, D. -- SOLTANI, M. -- KOSTKA, P. -- LABAŠ, V. -- KEBÍSEK, M. -- KUBLIHA, M. Artificial neural network analysis of thermally stimulated depolarisation currents in Sb2O3-WO3-Li2O-Na2O glasses. In The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9). Chisinau, Moldova: Technical University of Moldova, 2019, s. 45--46.

Originálny názov: Artificial neural network analysis of thermally stimulated depolarisation currents in Sb2O3-WO3-Li2O-Na2O glasses
Slovenský názov:
Autor: Mgr. Ondrej Bošák, PhD. (16%)
D. Maache (14%)
M.T. Soltani (14%)
Petr Kostka (14%)
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. (14%)
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD. (14%)
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (14%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9)
Podnázov:
Od strany: 45
Do strany: 46
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Ondrej Bošák, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9). Chisinau, Moldova: Technical University of Moldova, 2019.

Originálny názov: The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9)
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Technical University of Moldova
Miesto vydania: Chisinau, Moldova
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)