20. 10. 2019  2:38 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOŠÁK, O. -- CASTRO, A. -- LABAŠ, V. -- TRNOVCOVÁ, V. -- KOSTKA, P. -- CALVEZ, L. -- LE COQ, D. -- KUBLIHA, M. Influence of NaI Additions on the Electrical, Dielectric, and Transport Properties in the GeS2-Ga2S3-NaI Glass System. Russian Journal of Electrochemistry, 55. s. 501--509.

Originálny názov: Influence of NaI Additions on the Electrical, Dielectric, and Transport Properties in the GeS2-Ga2S3-NaI Glass System
Slovenský názov:
Autor: Mgr. Ondrej Bošák, PhD. (16%)
A. Castro (12%)
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. (12%)
Viera Trnovcová (12%)
Petr Kostka (12%)
L. Calvez (12%)
David Le Coq (12%)
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (12%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Russian Journal of Electrochemistry
Číslo zväzku (ročník): 55
Od strany: 501
Do strany: 509
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: dielectric modulus, ionic conductivity, chalcohalide glasses
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Ondrej Bošák, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Russian Journal of Electrochemistry. 2019.

Originálny názov: Russian Journal of Electrochemistry
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)