16. 10. 2019  9:51 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠVEC, P. -- SCHREK, A. -- DOMÁNKOVÁ, M. Microstructure evolution of fibre laser welded TRIP and HSLA steel sheets with different thicknesses. Kovové materiály. Metallic materials, 57. s. 219--227.

Originálny názov: Microstructure evolution of fibre laser welded TRIP and HSLA steel sheets with different thicknesses
Slovenský názov:
Autor: P. Švec (34%)
doc. Ing. Alexander Schrek, PhD. (33%)
prof. Ing. Mária Dománková, PhD. (33%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav technológií a materiálov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Kovové materiály. Metallic materials
Číslo zväzku (ročník): 57
Od strany: 219
Do strany: 227
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: microstructure, fibre laser welding
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.
Posledná zmena: 20.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Kovové materiály. Metallic materials. 2019.

Originálny názov: Kovové materiály. Metallic materials
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 20.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)