18. 10. 2019  8:59 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DOMÁNKOVÁ, M. -- ĎURIŠ, A. Mikroštruktúrna analýza zvarových spojov vysokopevných ocelí. Trnava : Vydavateľstvo AlumniPress, 2019. 71 s. ISBN 978-80-8096-261-6.

Originálny názov: Mikroštruktúrna analýza zvarových spojov vysokopevných ocelí
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. Mária Dománková, PhD. (30%)
Ing. Andrej Ďuriš (70%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN: 978-80-8096-261-6
Vydavateľ: Vydavateľstvo AlumniPress
Miesto vydania: Trnava
Rok vydania: 2019
Počet strán: 71
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: analýza, zvarový spoj, vysokopevné ocele
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Mária Dománková, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)