22. 10. 2019  21:54 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SAHUL, M. -- SAHUL, M. -- DOMÁNKOVÁ, M. -- MARÔNEK, M. -- BÁRTA, J. Analysis of the microstructure of electron beam welded AW2099 aluminium lithium alloy. In 72nd IIW Annual Assembly and International Conference. Bratislava: Welding Research Institute, 2019, s. 1--7. ISBN 978-80-907442-1-9.

Originálny názov: Analysis of the microstructure of electron beam welded AW2099 aluminium lithium alloy
Slovenský názov:
Autor: Ing. Miroslav Sahul, PhD. (20%)
Ing. Martin Sahul, PhD. (20%)
prof. Ing. Mária Dománková, PhD. (20%)
prof. Ing. Milan Marônek, CSc. (20%)
Ing. Jozef Bárta, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Katedra zvárania a spájania materiálov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 72nd IIW Annual Assembly and International Conference
Podnázov:
Od strany: 1
Do strany: 7
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: microstructure, electron beam welding, aluminium lithium alloy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Miroslav Sahul, PhD.
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

72nd IIW Annual Assembly and International Conference. Bratislava: Welding Research Institute, 2019. ISBN 978-80-907442-1-9.

Originálny názov: 72nd IIW Annual Assembly and International Conference
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-907442-1-9
Vydavateľ: Welding Research Institute
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)