14. 10. 2019  15:55 Boris
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČAUS, A. -- BRAČÍK, M. -- ČAPLOVIČ, Ľ. Interaction between ceramic molds and high-speed steel during gravity and vacuum investment casting. Journal of Materials Engineering and Performance, s. 1--16.

Originálny názov: Interaction between ceramic molds and high-speed steel during gravity and vacuum investment casting
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. (70%)
Ing. Matej Bračík, PhD. (20%)
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (10%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav výrobných technológií
Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Materials Engineering and Performance
Číslo zväzku (ročník):
Od strany: 1
Do strany: 16
Počet strán: 16
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: interaction, cobalt aluminate, face coat, high-speed steel
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Materials Engineering and Performance. 2019.

Originálny názov: Journal of Materials Engineering and Performance
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)