14. 10. 2019  7:38 Boris
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČAJKO, K. -- SEKULIČ, D. -- PETROVIČ, D. -- CELIC, N. -- LABAŠ, V. -- KUBLIHA, M. -- LUKIČ - PETROVIČ, S. Behavior of Electrical Conductivity and Dielectric Study of Chalcogenide Ag0.5(As40S30Se30)99.5 Glass. Journal of Electronic Materials, 48. s. 6512--6520.

Originálny názov: Behavior of Electrical Conductivity and Dielectric Study of Chalcogenide Ag0.5(As40S30Se30)99.5 Glass
Slovenský názov:
Autor: K.O. Čajko (16%)
D.L. Sekulič (14%)
D.M. Petrovič (14%)
N. Celic (14%)
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. (14%)
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (14%)
Svetlana Lukič - Petrovič (14%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Electronic Materials
Číslo zväzku (ročník): 48
Od strany: 6512
Do strany: 6520
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: silver, chalcogenide glasses, impedance spectroscopy, dielectric properties, conductivity
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Electronic Materials.

Originálny názov: Journal of Electronic Materials
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 12.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)