8. 12. 2019  19:49 Marína
Akademický informační systém

Ústav materiálov (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RIEDLMAJER, R. -- VAŇA, D. -- HAZLINGER, M. Hydrogen depth profile determination of materials by elastic recoil detection analysis. In SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. St. Louis: AIP Publishing, 2019, s. 1--5. ISBN 978-0-7354-1873-8.

Originální název: Hydrogen depth profile determination of materials by elastic recoil detection analysis
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD. (34%)
Ing. Dušan Vaňa, PhD. (33%)
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc. (33%)
Pracoviště: Ústav materiálov
Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: APCOM 2019
Podnázev:
Od strany: 1
Do strany: 5
Počet stran: 5
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.
Poslední změna: 24.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. St. Louis: AIP Publishing, 2019. ISBN 978-0-7354-1873-8.

Originální název: APCOM 2019
Anglický název:
Český název:
Editor: prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc. (34%)
doc. Ing. Ján Vajda, CSc. (33%)
Igor Jamnický (33%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-0-7354-1873-8
Nakladatel: AIP Publishing
Místo vydání: St. Louis
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 19.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)