20. 9. 2020  23:21 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RIEDLMAJER, R. -- VAŇA, D. -- HAZLINGER, M. Hydrogen depth profile determination of materials by elastic recoil detection analysis. In SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. Book of abstracts. Bratislava, STU v Bratislave: s. 1--5. ISBN 978-80-227-4921-3.

Originálny názov:
Hydrogen depth profile determination of materials by elastic recoil detection analysis
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav materiálov
Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: APCOM 2019. Book of abstracts.
Podnázov:
Od strany:
1
Do strany:
5
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. Book of abstracts. Bratislava, STU v Bratislave: ISBN 978-80-227-4921-3.

Originálny názov:
APCOM 2019. Book of abstracts.
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-227-4921-3
Vydavateľ:
Miesto vydania: Bratislava, STU v Bratislave
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)