18. 10. 2019  9:25 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOŠÁK, O. -- HRONKOVIČ, J. -- PREŤO, J. -- LABAŠ, V. -- MINÁRIK, S. -- KOŠTIAL, P. -- KUBLIHA, M. Study of rheology of rubber blends containing zeolite filler with different binding agents. In TIM 19 Physics Conference. Timisoara: Faculty of Physics West University of Timisoara, 2019, s. 1.

Originálny názov: Study of rheology of rubber blends containing zeolite filler with different binding agents
Slovenský názov:
Autor: Mgr. Ondrej Bošák, PhD. (16%)
Ing. Ján Hronkovič, PhD. (14%)
Jozef Preťo (14%)
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. (14%)
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD. (14%)
Pavol Koštial (14%)
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (14%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: TIM 19 Physics Conference
Podnázov:
Od strany: 1
Do strany: 1
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFK Postery zo zahraničných konferencií
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: binding agents, zeolite filler, rheological properties, rubber
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Ondrej Bošák, PhD.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

TIM 19 Physics Conference. Timisoara: Faculty of Physics West University of Timisoara, 2019.

Originálny názov: TIM 19 Physics Conference
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Faculty of Physics West University of Timisoara
Miesto vydania: Timisoara
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)