16. 10. 2019  19:30 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CUNINKOVÁ, E. -- GÖMÖRY, F. Degradation of superconducting tapes by mechanical stress. Dizertačná práca. 2019. 111 s.

Originálny názov: Degradation of superconducting tapes by mechanical stress
Český názov:
Autor: Ing. Eva Cuninková, PhD. (100%)
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 111
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: mechanical load, supravodivosť, (RE)BCO, mechanické zaťaženie, superconductivity
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Eva Cuninková, PhD.
Posledná zmena: 07.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)