23. 10. 2019  22:54 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČAUS, A. -- SAHUL, M. On origin of delta eutectoid carbide in M2 high-speed steel and its behaviour at high temperature. Materials Letters, 256. s. 1--5.

Originálny názov: On origin of delta eutectoid carbide in M2 high-speed steel and its behaviour at high temperature
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. (80%)
Ing. Martin Sahul, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Materials Letters
Číslo zväzku (ročník): 256
Od strany: 1
Do strany: 5
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: solidification, EBSD, carbides, steels
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Posledná zmena: 14.09.2019 22:22 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Materials Letters. 2019.

Originálny názov: Materials Letters
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)